Vítejte na stránkách daňově poradenské společnosti RAISER s.r.o.

Jsme zapsáni v seznamu Komory daňových poradců České republiky.

Při své činnosti jsme povinni se řídit zákonem ČNR č. 523/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Stanovami Komory daňových poradců České republiky. Jednáme vždy v zájmu klienta a zachováváme mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klientů, o kterých se v souvislosti s výkonem povolání daňového poradce dozvíme.

Přihlásili jsme se k Etickému kodexu daňových poradců ČR. Naši poradci jsou rovněž přihlášeni ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání v rámci KDP ČR.

 

Kancelář je určena především těm klientům, kteří ocení kvalitu služeb. Za svoji práci neseme plnou odpovědnost a jsme pojištěni pro případ vzniku škody při poskytování daňového poradenství.

 

Jsme schopni řešit široké spektrum služeb na úseku daní, zejména pak:

  • konzultace k dílčím problémům,
  • pomoc při řešení daňových sporů,
  • aplikace daňových předpisů ve společnosti,
  • zpracování přiznání k dani z příjmů pro všechny typy subjektů,
  • veškerá agenda silniční daně (evidence vozidel, výpočet záloh, zpracování daňového přiznání),
  • daně související s nemovitostmi včetně daňových přiznání,
  • problematika neziskového sektoru,
  • provádění kontrolní činnosti,
  • teoretické a výzkumné práce na úseku daní.

 

Domníváte se, že Vám byla neoprávněně vyměřena daň?

Jsme připraveni Vám pomoci s řešením problému v mezích daných právními předpisy. S daňovými spory máme mnohaleté zkušenosti. Při první nezávazné schůzce s Vámi daňový poradce probere dosavadní vývoj kauzy a posoudí Vaše naděje na úspěch. Dojde-li ke vzájemné shodě, bude uzavřena smlouva o daňově právním zastoupení.NAVRCHOLU.cz
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768. PR

Copyright © 2005 Ing. Karel Raiser, daňový poradce

Homepage Členství v KDČR Vzdělání a praxe Specializace Pojištění odpovědnosti Asistent daňového poradce Ceník za služby daňového poradenství Ceník úkonů ve správě daní a poplatků Odkazy Kontakt

Kontakt:

RAISER s.r.o.

Slapy 389

PSČ: 252 08

 

IČO: 048 25 888

Spis.značka: C 254238 vedená u MS v Praze

 

 

Telefon: 602 767 397

Mail:  raiser@raiser.cz