Vítejte na stránkách daňového poradce Ing. Karla Raisera!

Jsem zapsán v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním číslem 1338.

Zápis byl proveden dne 10. března 1995.

Při své činnosti jsem povinen se řídit zákonem ČNR č. 523/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Stanovami Komory daňových poradců České republiky. Jednám vždy v zájmu klienta a zachovávám mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klientů, o kterých se v souvislosti s výkonem povolání daňového poradce dozvím.

Přihlásil jsem se k Etickému kodexu daňových poradců ČR a ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání v rámci KDP ČR.

 

Kancelář je určena především těm klientům, kteří ocení kvalitu služeb. Za svoji práci nesu plnou odpovědnost a jsem pojištěn pro případ vzniku škody při poskytování daňového poradenství.

 

Domníváte se, že Vám byla neoprávněně vyměřena daň?

Jsme připraveni Vám pomoci s řešením problému v mezích daných právními předpisy. S daňovými spory máme mnohaleté zkušenosti. Při první nezávazné schůzce s Vámi daňový poradce probere dosavadní vývoj kauzy a posoudí Vaše naděje na úspěch. Dojde-li ke vzájemné shodě, bude uzavřena smlouva o daňově právním zastoupení.NAVRCHOLU.cz
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768. PR

Copyright © 2005 Ing. Karel Raiser, daňový poradce

Homepage Členství v KDČR Vzdělání a praxe Specializace Pojištění odpovědnosti Asistent daňového poradce Ceník za služby daňového poradenství Ceník úkonů ve správě daní a poplatků Odkazy Kontakt

Kontakt

Ing. Karel Raiser

Slapy 389

PSČ: 252 08

 

 

Telefon: 602 754 090

Mail:  raiser@raiser.cz